Mihael Lendovšek, rodoljub, rojen leta 1844 v Rogatcu. Šolo je obiskoval v domačem kraju v Rogatcu, pri štirinajstih, leta 1958 je na celjski glavni šoli opravil izpit za gimnazijo in jo med leti 1858–1866 odlično opravil. Nato se je še istega leta vpisal na študij bogoslovja v Mariboru in ga leta 1870 tudi uspešno zaključil. Po študiju je bil dve leti kaplan v Konjicah, od leta 1872 do 1878 kaplan in hkrati učitelj verouka na nižji gimnaziji na Ptuju. Kot župnik je deloval med leti 1878–1883 na Ptuju ter od leta 1883 do smrti v Makolah.

Kot nadarjen dijak se je že zgodaj začel zanimati za slovenščino, predvsem za slovanski jug in slovstvo. Objavljal je pod različnimi psevdonimi: Bogoslav, Bogoslav Rogački ter Mirko Sotlan. V višji gimnaziji je pisal tudi pesmi, bolj iz navdušenja kot iz pesniškega navdiha, njihova vsebina je bila rodoljubna in ljubezenska. Kot ptujski kaplan se je lotil izdajanja Slomškovih spisov, najprej pesmi. Prva knjiga Slomškovih pesmi je izšla leta 1876 kot Zbrani spisi. Leta 1878 so kot druga knjiga izšle Basni, prilike in povesti, 1879 kot tretja knjiga Životopisi in kot četrta knjiga leta 1885 Različno blago. Med izdajo tretje in četrte knjige se je preselil v Makole. Kasneje so v založbi izšli se nadaljnji spisi. V Makolah se je zelo trudil za versko življenje v svoji župniji. V ta namen je izdal dve knjižici z naslovoma Presveti Marijini rožni venec. Nauki in molitve (1886) ter Prvi petek vsakega meseca božjemu srcu Jezusovemu posvečen. Pouk, molitve in pesmi (1890).

Lendovšek je v Konjicah večkrat predaval v katoliškem političnem društvu. Na Ptuju je vodil čitalniške gledališke predstave, v Makolah pa je leta 1884 ustanovil posojilnico in leta 1900 še kmetijsko zadrugo. Med leti 1896 in 1902 je skupaj s Francem Robičem v štajerskem deželnem zboru zastopal volilni okraj Maribor-Sv. Lenart-Slovenska Bistrica. Vseskozi se je rad ukvarjal tudi s teološkimi, zlasti bibličnimi, vprašanji. Zadnjih petnajst let se je obrnil k eshatološkim vprašanjem, ki so v zvezi z Razodetjem Sv. Janeza.

Umrl je 22. marca 1920 v Makolah.

 

Anja Kotnik

Viri: 
Slovenski biografski leksikon 1925-1991. (2013). Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU.
Slovenski gospodar, 1. aprila 1920, str. 4.
Straža, 22. julija 1919, str. 1-2.
Straža, 24. marca 1920, str. 3.