Libraries and archives in the digital age
Slovenščina
Susan L. Mizruchi, editor

Knjiga prinaša prispevke s področja arhivov in knjižnic v digitalni dobi, obravnava dostop in ohranjanje digitalnih virov ter druga s tematiko povezana vprašanja - izven institucionalnih meja.

COBISS.SI-ID 60233731

Založba: 
Palgrave Macmillan
Letnica: 
2020
Področje: