V mašnika je bil posvečen 20. julija 1883 v Mariboru. Sprva je služboval kot pomožni duhovnik, nato kot kaplan v Rečici v Savinjski dolini. Leta 1887 je postal korni vikar v Mariboru. Leta 1889 ga je škof Jakob Maksimilijan Stepišnik imenoval za svojega dvornega kaplana. Vmes je postal stolni kanonik, a je še vedno opravljal delo dvornega kaplana. Leta 1897 je postal duhovni svetovalec. V obdobju 1901-1908 je kot namestni profesor predaval moralno bogoslovje na bogoslovnem učilišču. Od leta 1909 je bil član deželnega šolskega sveta v Gradcu, po prevratu pa član šolskega sveta v Ljubljani. Leta 1914 je bil imenovan za stolnega dekana. Svoje prispevke s področja cerkve je objavljal v Slovenskem gospodarju, Südsteierische Post in Südsteierische Presse.

Nina Lončar

Viri: 
Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, Lavantinski ordinariat, Maribor, 1928, str. 437.
Straža, 6. septembra 1920, str. 2.
Rokopisna zbirka UKM.