Več let je delal kot učitelj in samostanski organist v Admontu ter kot stolni organist v Št. Andražu. Od leta 1847 je sodeloval s škofom Antonom Slomškom in mu svetoval na področju glasbe. S premestitvijo škofijskega sedeža se je preselil v Maribor. Tu je na bogoslovnem učiteljišču in na zavodu šolskih sester kot pomožni učitelj poučeval instrumentalne predmete. Nekaj časa je vodil tudi čitalniško petje. Do leta 1892 je delal kot organist.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski gospodar, 29. aprila 1897, str. 159.
H. Druzovič, Zgodovina slovenskega petja v Mariboru, v Časopis za zgodovino in narodopisje, Zgodovinsko društvo v Mariboru, Maribor, 1924, str. 90.
Rokopisna zbirka UKM.