Ljudske šole je končal v domačem kraju, nato se je vpisal na celjsko gimnazijo. Bogoslovje je študiral v Mariboru, kjer je bil 25. julija 1898 posvečen v mašnika. Najprej je delal kot kaplan v Šmartnem v Rožni dolini in v Vitanju. Leta 1900 je postal korni vikar in katehet v Mariboru. Leta 1907 je bil katehet na meščanskih šolah, nato je 1911 postal učitelj verouka na višji realki v Mariboru. V času vojne je poučeval verouk tudi na slovenskih oddelkih gimnazije. Deloval je v mariborskem katoliškem delavskem društvu in v cecilijanskem društvu. Svoje prispevke je objavljal v Voditelju v bogoslovnih vedah.

Nina Lončar

Viri: 
Voditelj v bogoslovnih vedah, profesorji bogoslovnega učilišča v Mariboru, Maribor, 1916, str. 126, 127.
Jahresbericht der Staatsrealschule in Marburg a. d. Drau, Staatsrealschule, Maribor, 1915, str. 1.
Straža, 14. aprila 1916, str. 1, 4.
Slovenski gospodar, 13. aprila 1916, str. 4.