V obdobju 1878-1882 je študiral bogoslovje v Mariboru, kjer je bil leta 1881 posvečen v mašnika. Sprva je delal kot kaplan v Starem trgu, nato od 1884 do 1890 kot korni vikar v Mariboru. Od 1890 do 1897 je bil profesor moralne teologije na bogoslovnem učiteljišču v Mariboru. Leta 1891 je promoviral doktorat v Gradcu. Ustanovil je katoliško delavsko društvo v Mariboru.

Nina Lončar

Viri: 
Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, Lavantinski ordinariat, Maribor, 1928, str. 447.
Slovenski gospodar, 8. julija 1897, str. 252.
Spomenica ob 70-letnici lavantinskega bogoslovnega učilišča v Mariboru, Bogoslovno učilišče v Mariboru, Maribor, 1929, str. 47.
Slovenski biografski leksikon, peti zvezek, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana 1933, str. 103.