Gimnazijo je končal v Novem mestu. Leta 1868 je v Salzburgu vstopil v frančiškanski red. V mašnika je bil posvečen leta 1871. Od leta 1874 je delal kot kaplan, nato organist in voditelj 3. reda pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah. Od leta 1881 je bil kaplan v frančiškanski župniji v Mariboru ter od leta 1888 kurat v ženski kaznilnici v Maria-Lankowitzu na srednjem Štajerskem. Leta 1895 se je vrnil v Maribor, kjer je ponovno delal kot kaplan. Od leta 1899 do smrti je bil župni upravitelj, superior in gvardian pri Sv. Trojici. Napisal je vodilo Pot v nebesa ali življenje udov III. reda sv. Frančiška Serafinskega, ki med svetom živijo (1884) in Zgodovina čudodelne podobe Matere milosti v frančiškanski cerkvi v Mariboru (1892).

Nina Lončar

Viri: 
Franc Simonič, Slovenska bibliografija, I. del: knjige, Slovenska matica, Ljubljana, 1903, str. 306.
Slovenski biografski leksikon, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana, 1933, str. 110.
Rokopisna zbirka UKM.