Miklošičeva knjižnica – FPNM je enota Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in opravlja storitve za tri fakultete Univerze v Mariboru: Filozofsko fakulteto, Pedagoško fakulteto ter Fakulteto za naravoslovje in matematiko. Od 1. januarja 2007 se imenuje Miklošičeva knjižnica – FPNM. Je največja visokošolska knjižnica Univerze v Mariboru. Knjižnični fond obsega več kot 150.000 enot gradiva. Gradivo je postavljeno v prostem pristopu in v skladišču. Pokriva področja za študij in raziskovanje vseh treh matičnih fakultet. V knjižnici je 142 čitalniških mest, kjer lahko uporabniki študirajo.


Kontakti
 

Knjižnica
Izposoja
(02) 22 93 734
knjiznica.mkmb@um.si

Mediateka
(02) 22 93 791
mojca.garantini@um.si


Spletna stran


ff.um.si/miklosiceva-knjiznica/


Vodja knjižnice:

Mojca Garantini
(02) 22 93 736
mojca.garantini@um.si

Strokovni referenti v UKM:

Silva Belšak
(02) 25 07 470
silva.belsak@um.si

Mateja Borak
(02) 25 07 471
mateja.borak@um.si

Miloš Petrovič
(02) 25 07 432
milos.petrovic@um.si


Strokovna področja:

humanistika, družboslovje, naravoslovje, pedagogika, psihologija, umetnost, šport, književnost, jezikoslovje


Lokacija

Koroška cesta 160, 2000 Maribor