Osnovno šolo je obiskoval pri Sv. Antonu in gimnazijo v Mariboru. Po maturi se je vpisal na bogoslovje v Mariboru, kjer je bil leta 1919 posvečen v mašnika. Leta 1923 je v Zagrebu promoviral doktorat na področju teologije in leta 1927 v Rimu na področju cerkvenega prava. V obdobju 1919-1922 je bil kaplan v Loki pri Zidanem mostu in v Vidmu. Od leta 1922 je bil profesor cerkvenega prava in cerkvene zgodovine na mariborskem bogoslovnem učilišču. Svoje prispevke je objavljal v Bogoslovnem vestniku.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, peti zvezek, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana 1933, str. 142.
Rokopisna zbirka UKM.