Ljudske šole je končal v Slovenskih Konjicah in se vpisal na gimnazijo v Celju. Po odsluženi vojaščini se je vpisal na bogoslovje v Mariboru, kjer je bil 25. julija 1875 posvečen v mašnika. Sprva je delal kot kaplan v Vojniku, nato ga je škof Jakob Maksimiljan Stepinšek poslal na Dunaj v zavod Augustinaeum, kjer je nadaljeval šolanje. Le-tega je prekinil ob avstrijski okupaciji Bosne in Hercegovine, ko je bil vpoklican za kurata v Gradec in nato napoten v Sarajevo. V tem času je zbiral gradivo za pozneje izdano knjigo o bosanskem slovstvu. Po koncu vojne se je vrnil na Dunaj, kjer je 19. novembra 1880 promoviral doktorat s področja bogoslovja. Kot kaplan je delal v Sevnici ob Savi, nato je bil februarja 1881 poklican za kornega vikarja, kateheta in pridigarja k stolni cerkvi v Mariboru. Oktobra 1881 je postal profesor cerkvene zgodovine in kanoničnega prava na mariborskem bogoslovnem učilišču ter predsednik društva rokodelskih pomočnikov. Leta 1883 je postal podravnatelj na bogoslovju. 16. aprila 1884 je bil imenovan za dvornega kaplana in ravnatelja zavoda Augustinaeum na Dunaju. 27. septembra 1889 je bil imenovan za lavantinskega škofa, ustoličen je bil 17. novembra v stolni cerkvi v Mariboru. Imenovan je bil za hišnega prelata svetega očeta in asistenta papeževega prestola. Sodeloval je pri ustanovitvi bogoslovnega glasila Voditelj v bogoslovnih vedah. Podprl je izdajo cerkveno-umetnostnih zbornikov in glasila Ljubitelji cerkvene umetnosti. Poleg številnih cerkvenih govorov, obširnih znanstvenih prispevkov s področja gospodarstva, teologije, zgodovine in jezikoslovja je izdal pet obsežnih sinodalnih knjig, knjigo Sveti Pavel apostol sveta in učitelj narodov.

Nina Lončar

Viri: 
Koledar Družbe Sv. Mohorja, Družba Sv. Mohorja v Celovcu, Celovec, 1891, str. 37-41.
Koledar Družbe Sv. Mohorja, Družba Sv. Mohorja v Prevaljah , Prevalje, 1920, str. Str. 33-37.
Čas, Znanstvena revija Leonove družbe, Ljubljana, 1920, str. 342.
Koledar Družbe Sv. Mohorja, Družba Sv. Mohorja v Prevaljah , Prevalje, 1922, str. 28, 29.
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, Blasnikovi nasledniki, 28. septembra 1900, str. 378.
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, Blasnikovi nasledniki, 30. avgusta 1901, str. 347.
Frančišek Ksaver Lukman, K srebrnemu škofovskemu jubileju, v Voditelj v bogoslovnih vedah, profesorji bogoslovnega učilišča v Mariboru, Maribor, 1914.
Slovenski gospodar, 17. oktobra 1889, str. 329, 330.
Slovenski gospodar, 14. novembra 1889, str. 361, 366, 367.
Slovenski gospodar, 21. novembra 1889, str. 369.
Slovenski gospodar, 30. marca 1922, str. 3, 6.
Slovenski gospodar, 6. aprila 1922, str. 3.
Slovenec, 29. marec 1922, str. 1.
Slovenec, 30. marca 1922, str. 2.
Nova doba, 30. marca 1922, str. 3.
Nova doba, 6. aprila 1922, str. 3.
Straža, 28. marca 1922, str. 1, 2, 4.
Rokopisna zbirka UKM.
Napotnik, Mihael
Napotnik, Mihael
Napotnik, Mihael