Anketa o uporabi splošnih knjižnic
22. December 2021

Anketa o uporabi splošnih knjižnic

Na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) so v okviru predmeta Uvod v znanstveno delo pripravili anketo, s katero želijo dobiti vpogled v uporabo splošnih knjižnic s strani študentov. Rezultati ankete bodo uporabljeni v pedagoške in znanstveno-raziskovalne namene, izsledke bodo tudi objavili.

K izpolnjevanju ankete, ki traja okrog 4 minute, vabijo vse študente. Anketni vprašalnik bo do 7. 1. 2022 dostopen na https://1ka.arnes.si/a/ddc1398d. Ker so izsledki zanimivi tudi za nas, vas tudi mi vabimo, da anketo izpolnite.