26. Maj 2023

Sreda, 31. maj, 17.00, Glazerjeva dvorana

Avtorica prof. ddr. Marija Stanonik in gospa Zarika Snoj Verbovšek, urednica pri založbi Slovenska matica, bosta predstavili antologijo Brez križa in spomina: slovensko pesništvo na drugi strani med drugo svetovno vojno in po njej.

Knjiga Brez križa in imena predstavlja pesemski opus Slovenk in Slovencev, ki so se v drugi svetovni vojni znašli »na drugi strani vojne vihre«, torej njihova poezija ni nastajala v okviru NOB ali med nemškimi in italijanskimi mobiliziranci. Z izdajo tega opusa akademikinja prof. ddr. Marija Stanonik zaokrožuje svoje knjižne predstavitve medvojnega slovenskega pesništva.

Pesmi so v knjigi razvrščene v sedem razdelkov – prvi in drugi sta namenjena domu in domovini, tretji je zaznamovan z bojno tematiko, tako proti okupatorju kot v bratomorni vojni. Četrti razdelek se klanja smrti, peti je razčlenjen na osebno izpoved, ljubezen in naravo, prav tako šesti razdelek, ki je izrazito religiozen. Sedmi razdelek pa obsega pesmi in sonetne vence, ki pričujejo o intelektualni in estetski širini njihovih avtorjev.