Ivan Napotnik: Primož Trubar. Relief v lesu. UKM, inv. št. 86
Foto 1: Ivan Napotnik: Primož Trubar. Relief v lesu. UKM, inv. št. 86
02. Junij 2022

Sreda, 8. junij, 17.00, Glazerjeva dvorana

Domnevni rojstni dan Primoža Trubarja, to je 8. junij, je od leta 2010 državni praznik, zato so tokratna Spominjanja posvečena počastitvi prazničnega dne in utrditvi zavedanja o delu in pomenu Primoža Trubarja.

V Spominjanjih bo v sklopu cikla Rajhmanovo predavanje najprej nastopil izredni član SAZU dr. Marko Jesenšek s predavanjem Rajhmanov Trubar, sledilo bo predavanje dr. Majde Merše, ene od avtoric in glavnih urednic prvega zvezka zgodovinskega slovarja slovenskega jezika, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja – pot od ideje do prvega zvezka slovarja.

Dogodek bo povezovala mag. Majda Potrata.

Cikel Spominjanja pripravljata Zveza kulturnih društev Maribor in UKM.