DEŽELNA SADJARSKA IN VINARSKA ŠOLA V MARIBORU
01. Marec 2022

Marca je v Izložbi UKM na ogled razstava DEŽELNA SADJARSKA IN VINARSKA ŠOLA V MARIBORU. Ob 150-letnici ustanovitve (11. marec 1872) predhodnice današnje Biotehniške srednje šole Maribor sta gradivo iz Zbirke drobnih tiskov ter Zbirke raritet in stare periodike izbrala dr. Vlasta Stavbar in Dejan Kac, tehnična izvedba Aleš Pipan.

Predstavljamo Jožefa Lešnika (Löschnig), sadjarskega strokovnjaka (18. marec 1872, Šentjanž na Dravskem polju (Starše)—23. oktober 1949, Dunaj) in Antona Puklavca, vinogradniškega strokovnjaka (10. januar 1872, Vitan pri Središču (Ormož)—22. avgust 1930, Maribor).

Na ogled marca 2022, Izložba UKM