Naslovnica knjige
Vabilo na prireditev
17. September 2021

Glazerjeva dvorana

V Zasedanjih s knjigami se bo z avtorjem o knjigi, ki je izšla pri Kulturnem centru Maribor, pogovarjal mag. Franci Pivec. Ob 16.30 bo pred rektoratom na Slomškovem trgu nastopil Pihalni orkester Pošta Maribor.

Sreda, 22. september, 17.00