18. Marec 2024

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost je objavila Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2024

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav (APC), ki so bile objavljene v odprtem dostopu in je bilo plačilo teh stroškov izvedeno med:

- za leto 2023 v obdobju med 2. 6. 2023 in 31. 12. 2023 ter

- za leto 2024 v obdobju med 1. 1. 2024 in 31. 12. 2024.

Pri tem so stroški APC nastali v okviru raziskav, (so)financiranih najmanj v višini 50 % z javnimi sredstvi, morajo vsebovati navedbo ARIS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela.

Znanstvene objave morajo biti razvrščene vsaj kategoriji A' glede na seznam BIBILIO A.

Roki za oddajo prijav

Prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in oddana na portalu v petih prijavnih rokih, na dan roka do 14. ure, glede na obdobja upravičenosti stroškov APC:

- v prvem prijavnem roku obdobja med 2. 6. 2023 in 31. 12. 2023 do vključno 11. 4. 2024,

- v drugem prijavnem roku podobdobja med 1. 1. 2024 in 30. 4. 2024 do vključno 16. 5. 2024,

- v tretjem prijavnem roku podobdobja med 1. 5. 2024 in 30. 8. 2024 do vključno 12. 9. 2024,

- v četrtem prijavnem roku podobdobja med 1. 9. 2024 in 31. 10. 2024 do vključno 14. 11. 2024,

- v petem prijavnem roku podobdobja med 1. 11. 2024 in 31. 12. 2024 do vključno 16. 1. 2025.

Javni razpis je odprt do preklica oziroma najdlje do 16. 1. 2025.

Več podatkov v razpisu Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2024

Vir: ARIS