13. Julij 2023

Univerzitetna knjižnica Maribor želi dopolniti svojo Zbirko drobnih tiskov z novejšimi posnetki, zato k sodelovanju vabimo vse, ki hranite klasične fotografije Maribora zadnjih desetletij in ste jih pripravljeni ponuditi za morebitno uvrstitev v našo zbirko. Zanimajo nas fotografije ulic, stavb in mestnega utripa, ki ponazarjajo življenje Maribora od 90. let 20. stoletja do danes.

Zbrano gradivo bomo pregledali in izbrali najbolj značilne posnetke ter jih uvrstili v Zbirko drobnih tiskov UKM. Poskrbeli bomo za ustrezno hrambo in vnos v vzajemni knjižnični katalog, navedli bomo avtorstvo ter ohranili podatek o prvotnem lastniku fotografije. Knjižnici in njenim uporabnikom bodo nato na voljo za raziskovanje, izobraževanje ali zgolj za ogled.

Fotografije v fizični obliki, prosimo, oddajte do konca oktobra 2023 v zaprti kuverti v Izposoji UKM (1. nadstropje), v kuverto priložite tudi svoje kontaktne podatke. Po pregledu in izboru se vam bomo oglasili, da se dogovorimo o podrobnostih.

Postanite soustvarjalec vizualnega spomina mesta!