KOMUNIKACIJA V VEČNARODNOSTNI HABSBURŠKI MONARHIJI, 1848–1918: predstavitev monografije
28. December 2022

Petek, 6. januar, 11.00, Glazerjeva dvorana

Monografija Das habsburgische Babylon, 18481918 izhaja iz osrednjega vprašanja, v kolikšni meri so k izoblikovanju habsburškega komunikacijskega prostora prispevali jezik, večjezičnost, prevajanje/tolmačenje ter drugi dejavniki, ki so jih pogojevali, kot so jezikovna politika, prevodna politika, institucionalizacija itd. Posamezni prispevki obravnavajo omenjena in tudi druga vprašanja na podlagi virov iz literature, gledališča, znanosti, publicistike, izobraževanja, prava. Aktualnost monografije izhaja predvsem iz konteksta današnjih razprav o večjezičnosti in večetničnosti ter o ukrepih nacionalnih politik za odgovorno soočanje z izzivi sodobnih migracijskih družb, h katerim lahko prevajanje in tolmačenje pomembno prispevata na vseh področjih družbenega življenja.

Monografijo bosta predstavili urednici, doc. dr. phil. Aleksandra Nuč Blažič in prof. Michaela Wolf, v sodelovanju s prof. Nadjo Grbić in lekt. Andrejo Pignar Tomanič.

Predstavitev bo potekala v slovenskem in nemškem jeziku, na voljo bo šepetano tolmačenje v slovenski jezik.

Organizatorji: Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Avstrijska čitalnica Maribor, Oddelek za prevodoslovje Filozofske fakultete v sodelovanju z Inštitutom za teoretsko in uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu in Avstrijski kulturni forum Ljubljana.