Alice Munro
24. Maj 2021

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete UM v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor ob avtoričini devetdesetletnici organizira literarni večer Zgodbe kanadske nobelovke Alice Munro med slovenskimi bralci.

Dogodek bo potekal 27. maja 2021 ob 18. uri v spletnem okolju MS Teams. Pridružite se lahko s klikom na spodnjo povezavo:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODUxMjk0NDUtODZhYy00MGM2LWJiNTItNDEzYmIxMWQ2Yzdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22d544383b-3582-40bf-925c-e659326d8f0c%22%7d.

Vljudno vabljeni!