Ljubljena parna lokomotiva
24. September 2021

Glazerjeva dvorana

Predstavitev knjige Marka Koširja in Mladena Bogića

V letu, ki ga je Evropska unija proglasila za leto železnic, bo v Zasedanjih s knjigami predstavljena knjiga o parnih lokomotivah – o njihovi tehnološki in simbolni plati. 

Četrtek, 30. september, 17.00