Mladina 2020: pogovor o raziskavi
08. Oktober 2021

Glazerjeva dvorana

V Študentskem oktobru predstavljamo raziskavo Mladina 2020, ki prinaša ugotovitve o različnih področjih življenja mladih – osredotočena je na generacije med 15. in 29. letom.

Pomen raziskave bo predstavila direktorica Urada RS za mladino, MIZŠ, mag. Dolores Kores, vsebino ter najpomembnejše ugotovitve in trende pa vodja projekta prof. dr. Miran Lavrič,  Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.

Posamična poglavja – zaposlovanje, politično participacijo, demografske trende, družinsko življenje, prosti čas, zdravje ter vrednote, stališča in zanimanja mladih bodo predstavili avtorji poglavij – ob prof. dr. Miranu Lavriču še prof. dr. Danijela Lahe, prof. dr. Andrej Naterer in prof. dr. Tibor Rutar, Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Predviden je pogovor o ugotovitvah, želimo pa si zlasti komentarjev mladih o njihovih izkušnjah in o raziskavi nasploh.

Publikacijo, ki je izšla v slovenskem jeziku v spletni in klasični obliki, v spletni različici pa tudi v angleškem jeziku, so izdali Urad RS za mladino, MIZŠ ter Filozofska fakulteta UM in Fakulteta za družbene vede UL. Založili sta jo Univerzitetna založba UM in Založba Univerze v Ljubljani.

Sodelujejo prof. dr. Tomaž Deželan, UL ter prof. dr. Miran Lavrič, prof. dr. Danijela Lahe, prof. dr. Andrej Naterer in prof. dr. Tibor Rutar, UM. Pozdravila bo mag. Dolores Kores, direktorica Urada RS za mladino, MIZŠ.

Četrtek, 14. oktober, 17.00