Mreža znanja 2021
18. November 2021

Vabimo vas na sklop predavanj Od odprtih podatkov do inovacij, ki bo 24. 11. 2021 potekal v okviru konference Mreža znanja 2021, v sodelovanju s slovenskim predstavništvom NI4OS-Europe:

Na znanju in inovacijah temelječa družba je družba prihodnosti. Raziskovalna in inovacijska dejavnost razvijata novo znanje, veščine in kompetence ter njihovo uporabo, generator so raziskovalni podatki. Evropski oblak odprte znanosti (EOSC) in evropska superračunalniška iniciativa EuroHPC zagotavljata vse potrebno za obvladovanje raziskovalnih podatkov ter podporo napredovanju znanosti in tehnologije, v Sloveniji pa te iniciative dodatno spodbujajo domača vlaganja v obvladovanje podatkov, superračunalniška omrežja, tehnologije znanja ter podatkovne repozitorije. Za ohranitev vpetosti v mednarodne raziskovalne tokove moramo zagotoviti pogoje za razvoj in vzdrževanje potrebne e-infrastrukture, ki bo omogočala, da povsem izkoristimo nastajajoče sodelovalne oblike raziskovalne dejavnosti (Evropski oblak odprte znanosti - EOSC), ki bo temeljila na mednarodno povezanih podatkovnih raziskovalnih infrastrukturah in e-storitvah za raziskovalce. Povezovanje z EOSC v Sloveniji vzpostavlja prav slovensko predstavništvo evropskega projekta Nacionalne pobude za odprto znanost v Evropi (NI4OS-Europe – National Initiatives for Open Science in Europe).

Predavanja bodo potekala v živo, drsnice in posnetke pa bomo po dogodku tudi objavili.

Celoten program s povzetki najdete tukaj: http://mrezaznanja.si/program-mreza-znanja-2021/

Prosimo, da se na dogodek prijavite na: https://events.ni4os.eu/event/61/.

Prosimo tudi za posredovanje vabila vsem, ki bi jih dogodek utegnil zanimati.

 

Program sklopa predavanj Od odprtih podatkov do inovacij:

09:00–09:20

Vključevanje Slovenije v Evropski oblak odprte znanosti (EOSC)

 

Peter Sterle

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

09:20–09:35

Odprti dostop do javne raziskovalne infrastrukture

 

dr. Zoran Ren

Univerza v Mariboru

 

09:35–09:50

Urgentno superračunalništvo v boju proti pandemiji

 

dr. Matej Praprotnik

Kemijski inštitut

 

09:50–10:05

Arnesova prenovljena superračunalniška gruča

 

Peter Kacin, Blaž Česnik

Arnes

 

10:05–10:20

Primer ravnanja z biološkimi in biotehnološkimi podatki v okviru raziskovalnih projektov na NIB

 

dr. Marko Petek

Nacionalni inštitut za biologijo

 

10:20–10:35

Jezikoslovna infrastruktura za slovenščino: CLARIN.SI in RI-SI – CLARIN

 

dr. Darinka Verdonik

Univerza v Mariboru

 

10:35–10:45

Diskusija

 
 

10:45–11:00

Odmor

 
 

11:00–11:15

Skupnost Sledilnik kot primer občanske znanosti

 

dr. Ana Slavec

InnoRenew CoE

 

11:15–11:30

Portal eGeologija – prosto dostopni geološki podatki

 

Jasna Šinigoj

Geološki zavod Slovenije

 

11:30–11:45

Odprti podatki v Sloveniji. Kje, kako in zakaj.

 

mag. Aleš Veršič

Ministrstvo za javno upravo

 

11:45–12:00

Digitalno inovacijsko stičišče Univerze v Mariboru

 

dr. Muhamed Turkanović

Univerza v Mariboru

 

12:00–12:15

Slovenska skupnost odprte znanosti

 

mag. Dunja Legat

Univerza v Mariboru

 

12:15–12:25

Diskusija

 
 
 

Vabljeni!