Naša sodelavca sta prejemnika nagrade in priznanja Univerze v Mariboru
01. Februar 2022

Ponosni sporočamo, da sta med prejemniki nagrad in priznanj Univerze v Mariboru, ki jih je prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, podelil ob Rektorjevem dnevu 2022, tudi naša sodelavka dr. Karmen Salmič Kovačič in sodelavec Darko Dolenc.

 

Dr. Karmen Salmič Kovačič je prejemnica nagrade Univerze v Mariboru za strokovno delo za leto 2021

»Dr. Karmen Salmič Kovačič se je s svojim dolgoletnim delom v Univerzitetni knjižnici Maribor izkazala z vrhunskimi prispevki, ki so izjemno pozitivno vplivali na strokovni razvoj Glasbene in filmske zbirke UKM v okviru slovenskega knjižničarstva in muzikološke vede. S svojimi številnimi znanstvenimi in strokovnimi razpravami, s skrbjo za glasbeno kulturno dediščino ter s storitvami in gradivom glasbene in filmske zbirke zagotavlja pomembno podstat za študij in raziskovanje študentom, profesorjem in raziskovalcem ter tako prispeva k rasti ugleda Univerzitetne knjižnice in Univerze v Mariboru kot ustanove.« 

 

Darko Dolenc je prejemnik priznanja Univerze v Mariboru za strokovno delo za leto 2021

»Darko Dolenc se je s svojim večletnim delom v Univerzitetni knjižnici Maribor izkazal z izjemnimi uspehi z delom v knjigoveznici. S svojim znanjem in delovnimi izkušnjami je prispeval k izboljšanju delovnih postopkov in metod dela na svojem delovnem področju. Pri svojem strokovnem delu je specializiran za popravilo starih knjig in za vezavo časopisov in časnikov. Ob tem s tehničnega vidika sodeluje tudi pri pripravi bogate razstavne dejavnosti Univerzitetne knjižnice Maribor. S svojim delom je pozitivno vplival na razvoj stroke in ugleda Univerzitetne knjižnice in Univerze v Mariboru kot ustanove.«

 

Iskrene čestitke sodelavcema in vsem nagrajencem!