Nagrada Kalanovega sklada za leto 2021
17. Januar 2022

Naši sodelavki mag. Branka Kerec Prekoršek in dr. Vlasta Stavbar sta Kalanovi nagrajenki

Z veseljem in s ponosom sporočamo, da sta naši sodelavki mag. Branka Kerec Prekoršek in dr. Vlasta Stavbar prejemnici Kalanove nagrade za leto 2021 za prispevek z naslovom Kako umestiti tradicijo v sodobnost?: Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM, objavljen v reviji Knjižnica. 

Iz utemeljitve: Znanstveni prispevek mag. Branke Kerec Prekoršek in dr. Vlaste Stavbar podaja inovativen pristop k ureditvi knjižnične zbirke, Maistrove knjižnice v UKM. Predstavi organizacijo dela in postopke popisovanja, strukturo postavitve in signiranje z namenom ohranitve avtentičnosti in izjemnosti osebne knjižnice Rudolfa Maistra. Avtorici sta predstavili rešitve, ki so lahko v pomoč tudi drugim skrbnikom osebnih knjižnic.

Kalanovo nagrado podeljuje Upravni odbor Kalanovega sklada, ki deluje v okviru ZBDS. Letos je podelil štiri nagrade za najboljša strokovna in znanstvena dela, ki pomembno prispevajo k oblikovanju bibliotekarske in informacijske znanosti. Druga prejemnika sta dr. Maja Peteh in dr. Primož Južnič za prispevek O pomenu predmetnih oznak in podatka o afiliaciji v raziskovalnih knjižnicah v COBISS.SI: praksa izpolnjevanja polj bloka 6XX in podpolja 70X8, objavljen v reviji Organizacija znanja.

Nagrajenci so bili razglašeni na dan rojstva Pavla Kalana (16. januar 1900), nagrade pa bodo podeljene na obletnico njegove smrti, 11. junija 2022.

Vsem nagrajencem, še posebej pa našima sodelavkama – iskreno čestitamo!