OD LASTNEGA GLASU DO LASTNE SOBE
19. Maj 2022

Ponedeljek, 23. maj, ob 17.00, Glazerjeva dvorana

Predstavitev monografije dr. Katje Mihurko Poniž z naslovom Od lastnega glasu do lastne sobe organizira Humanitarni Soroptimist klub Maribor.

Knjiga je pregled ženske literarne ustvarjalnosti od prvega besedila, ki mu je bilo pripisano žensko avtorstvo, do obdobja modernizma, ko je Virginia Woolf opozorila na pomen gmotnih razmer v ustvarjalnem procesu. Avtorica kronološko zasleduje pojavljanje avtoric v svetovni književnosti, raziskuje formalne, slogovne in vsebinske posebnosti njihovih del ter ob tem išče odgovore na vprašanja o lastnih in edinstvenih ženskih glasovih, njihovih predhodnicah in odnosu do drugih žensk ter uveljavljanju avtoric kot enakovrednih sogovornic izobraženim obiskovalcem literarnih salonov.

Z avtorico se bo pogovarjala novinarka Petra Vidali.