Karikatura
31. Januar 2023

Ponedeljek, 6. februar, 13.00, razstavni prostori UKM

Ob 50-letnici izida zbornika Skupaj je Univerzitetna knjižnica Maribor pripravila pogovor z Andrejem Brvarjem, Dragom Jančarjem in Tonetom Partljičem, razstavo Skupaj in projekcijo dokumentarnega filma Peterica.

Letos mineva 50 let od izida zbornika Skupaj, ki so ga leta 1973 s svojimi literarnimi deli ustvarili Andrej Brvar, France Forstnerič, Drago Jančar, Marijan Kramberger in Tone Partljič. Šlo je za simbolno skupno dejanje peterice literarnih ustvarjalcev in dobrih prijateljev, ki so menili, da se lahko kvalitetno literarno ustvarja tudi izven slovenskega kulturnega centra, pri čemer pa je nujno preseganje provincializma. Nazorsko, idejno in estetsko je šlo za raznolike ustvarjalce, ki so kljub kritikam, nasprotovanjem in težavam vztrajali in ubrali vsak svojo pot. Dokazali so, da so imeli prav, saj so s svojimi deli in delovanjem zaznamovali desetletja kulturnega dogajanja v Sloveniji vse do danes.

50-letnici »mariborske peterice« v UKM posvečamo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Na razstavi bo predstavljen njihov skupni nastop ter ustvarjalne poti posameznih avtorjev, ob odprtju gostimo tri še živeče člane peterice, Andreja Brvarja, Draga Jančarja in Toneta Partljiča – v kratkem pogovoru z Ninom Flisarjem bodo spregovorili o svojih druženjih in delovanju. Sledila bo projekcija dokumentarnega filma Zorana Bilodjeriča Peterica, ki je nastal leta 2012 v okviru Evropske prestolnice kulture. Pred ogledom bo avtorjev sin Jan Bilodjerič originalno verzijo podaril v hrambo UKM. Izdali bomo tudi razstavni katalog z naslovom Skupaj. Pripravila ga je Enota za domoznanstvo in posebne zbirke UKM.

                                                                                                                                        Karikatura: Remigij Bratož: Peterica (© Daniela Žlender)