Pogoj PCT za vstop v UKM
06. November 2021

Spoštovani!

 

V soboto, 6. 11. 2021 je bil v Uradnem listu RS objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21; v nadaljevanju: Odlok), ki ureja način izvrševanja prometa s posameznimi vrstami blaga, izdelkov in s tem povezanih storitev, ter druge začasne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, pogoje za ustreznost testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo in hitrega antigenskega, uporabo testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih in medosebno razdaljo ter obvezno razkuževanje rok in prezračevanje prostorov ter začasno omejitev opravljanja dejavnosti.

Posebej izpostavljamo, da Odlok glede preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT v 2. členu določa, da je pogoj izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim izmed dokazil (npr. digitalno Covid potrdilo, Evidenčni list, ipd.). Po novem je pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih predpisana obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2. Začasno je prepovedano zbiranje ljudi. Prepovedane so tudi vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja, razen če Odlok ali drug odlok Vlade Republike Slovenije določata drugače. Testiranje s testi HAG za samotestiranje se od 15. 11. 2021 naprej tudi za študente izvaja trikrat tedensko.

Za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se lahko uporablja aplikacija za odčitavanje QR kode, ki je dostopna na spletni strani Nacionalnega instituta za javno zdravje, in sicer na povezavi: https://www.nijz.si/sl/objava-nove-verzije-aplikacije-za-preverjanje-eu-digitalnih-covid-potrdil-za-mobilne-naprave. Gre za anonimno aplikacijo za preverjanje EU digitalnih COVID potrdil, ki prikaže podatek o veljavnosti potrdila, osebno ime (ime in priimek) in letnico rojstva osebe, ki ji potrdilo pripada. Na zgornji povezavi sta dostopni aplikaciji za Android od 8.0 verzije in IOS ter navodila za njihovo uporabo.

SPREMEBA 21. 2. 2022: v petek, 18. 2. 2022 je bil v Uradnem listu objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22), ki med drugim ukinja pogoj PCT za področje visokega šolstva. Še vedno v veljavi ostaja ukrep nošenja mask, razkuževanja in ohranjanja medsebojne razdalje.