Pogovor z Borisom Hajdinjakom
27. Januar 2023

Četrtek, 2. februar, 17.00, Glazerjeva dvorana

O knjigi Zlate Vokač Medic Marpurgi in o Judih v Mariboru se bo z direktorjem Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor pogovarjala gospa Milena Avsec, vodja bralnega kluba. Bralni klub UKM je tudi organizator dogodka.