Portreti Glazerjevih nagrajencev v Digitalnem repozitoriju UKM
31. Marec 2022

V Digitalnem repozitoriju UKM si lahko odslej ogledate portrete Glazerjevih nagrajencev, ki jih hranimo v naši Zbirki drobnih tiskov. Njihov avtor je fotograf Branimir Ritonja.

V obdobju do leta 2011 je priznanja prejelo 25 prejemnikov osrednje Glazerjeve nagrade in 72 prejemnikov Glazerjeve listine. UKM za to obdobje hrani 66 fotografskih portretov prejemnikov nagrad in listin.

Glazerjeve nagrade za življenjsko delo in Glazerjeve listine za posebne dosežke na umetniškem področju podeljuje Mestna občina Maribor vse od leta 1978. O javnih priznanjih za kulturne ustvarjalce v Mariboru se je razmišljalo že sredi osemdesetih let preteklega stoletja. Na pobudo dr. Bruna Hartmana je bil leta 1987 sprejet Pravilnik o podeljevanju Glazerjevih nagrad. Ob osamosvojitvi Slovenije so Glazerjeve nagrade pod občinskim okvirjem postale del mariborskega kulturnega življenja. Ne omejujejo se zgolj na umetniško delovanje v kulturi, ampak zajemajo tudi teoretično in organizacijsko delovanje. Mariborske kulturne nagrade nosijo ime Janka Glazerja (1893–1975), ki je bil slovenski pesnik, literarni zgodovinar, knjižničar in urednik.