Postopno odpiranje UKM
26. April 2021

V ponedeljek, 3. maja 2021, Univerzitetna knjižnica Maribor nadaljuje s postopnim odpiranjem svojih prostorov, tako da lahko:

  • v izposoji v 1. nadstropju prevzamete naročeno knjižnično gradivo in ga tudi vrnete, negotovinsko poravnate morebitne dolgove ter opravite vpis,
  • v 2. nadstropju za čitalniško izposojo naročite časopise in revije,
  • v 3. nadstropju uporabljate študijske sobe,
  • v vseh treh nadstropjih uporabljate zmanjšano število čitalniških mest.

Uporaba čitalniških mest v ČUK-u zaenkrat še ni mogoča, prav tako ne brskanje po policah prostega pristopa.

 V knjižnico vstopajte z masko, razkužujte si roke in upoštevajte varno razdaljo.

 Storitve bomo izvajali skladno s priporočili stroke in NIJZ in s tem varovali vaše in naše zdravje. 

 Še vedno so vam na voljo tudi številne storitve na daljavo, uporabite jih!