Plaketa
27. Marec 2023

Študentski svet UM je izdal Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru. Rok za prijave je 11. 4. 2023. Več informacij je v priloženem pozivu, priloženi so tudi obrazci za kandidaturo.

Namen poziva je med študenti Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva.

Kandidirate lahko za naslednje nagrade:

  • Nagradi Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
  • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
  • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
  • Listino za naj prostovoljca študenta UM.

https://ukm.um.si/sites/default/files/prireditve/poziv_h_kandidiranju_za_nagrade_um_2023.pdf

https://ukm.um.si/sites/default/files/prireditve/obrazec_kandidature_za_plaketo_leona_stuklja_obr_st.1.2.pdf

https://ukm.um.si/sites/default/files/prireditve/obrazec_kandidature_za_listino_za_razvoj_obstudijskih_d_obr_st.1.3.pdf

httts://ukm.um.si/sites/default/files/prireditve/obrazec_kandidature_za_listino_za_pomembne_kulturne_d_obr_st.1.4.pdf

https://ukm.um.si/sites/default/files/prireditve/obrazec_kandidature_za_listino_za_naj_prostovoljca_obr_st.1.5.pdf