Antonija Štupca
03. Januar 2024

Četrtek, 4. januar, 17.00, Glazerjeva dvorana

Dr. Vlasta Stavbar bo v ciklu Spominjanja predavala o Antoniji Štupca, o njenem vztrajnem prizadevanju za slovensko osnovno šolo, za srednješolsko izobraževanje deklet, o močno izraženem socialnem čutu, o pomoči mladim ljudem iz socialno manj spodbudnih okolij, o njenem dejavnem vključevanju v zahteve za žensko volilno pravico in proti neenakopravnosti žensk, o njeni kulturni dejavnosti, boju proti alkoholizmu in o aktivni društveni dejavnosti. 

V razpravi bo sodeloval mag. Franci Pivec, pogovor bo vodila mag. Majda Potrata.

Dogodek ob 150. obletnici rojstva Antonije Štupca prirejata Zveza kulturnih društev Maribor in Univerzitetna knjižnica Maribor.