Meščanstvo v zalivu
22. Januar 2024

Četrtek, 25. januar 2024, 17.00, Glazerjeva dvorana

Delo Meščanstvo v zalivu: društveno življenje v habsburškem Trstu razkriva dinamiko socialnih in kulturnih procesov, v katerih so bili med letoma 1848 in 1914 udeleženi Tržačani in Tržačanke. Obenem gre za prispevek k antropološkemu razumevanju procesov oblikovanja meščanskega habitusa, konstrukcije moderne civilne družbe, razširjanja nacionalnih idej, emancipacije žensk in združevanja v intelektualne mreže.

Avtorica analizira štiri društva in rekonstruira tržaško meščansko družbeno in kulturno dinamiko na način, ki mesta ne zarisuje in interpretira kot sestavljanke nasprotujočih si nacionalnih entitet. S študijami primerov ponazori nekatere dolgoročne spremembe v praksah in diskurzu meščanstva: na primeru Društva Minerva nelinearno privzemanje nacionalnih identifikacij; na primeru Slavjanskega društva pomen intelektualnih mrež v procesih razširjanja liberalnih idej; na primeru Društva ljubiteljev živali postopno spreminjanje vloge žensk in skrbi za živali; na primeru Jadranskega naravoslovnega društva pa obstoj nacionalno in politično neopredeljenih meščanskih družbenih sfer.

Delo sloni na zgodovinskih virih, hkrati pa skuša dosedanje z nacionalnimi narativi zaznamovane historične raziskave nadgraditi z antropološkimi in sociološkimi teorijami, s pomočjo katerih je mogoče lokalno tržaško zgodovino misliti v primerjalni perspektivi.

O knjigi, ki je lani izšla pri založbi Studia Humanitatis, se bosta v Zasedanjih s knjigami pogovarjali avtorica doc. dr. Daša Ličen in doc. dr. Jerneja Ferlež.

Veseli bomo vašega obiska!