PREDSTAVITEV ROMANA DR. JANKA PRUNKA
17. Marec 2022

V Zasedanjih s knjigami bo tokrat predstavljen roman zgodovinarja dr. Janka Prunka z naslovom Iskanje pristana.  Z njim se bodo pogovarjali zgodovinar in novinar Stane Kocutar, zgodovinar dr. Aleš Maver in urednica Milena Pivec.

Dogajanje romana je postavljeno v zgodovinske okoliščine začetka druge svetovne vojne na Slovenskem.

»Glavni junak pooseblja človeka, ki je v turbulentnem spletu druge svetovne vojne doživel razkriti dvojni značaj evropske racionalistične civilizacije. V svojem bistvu je Kocbekov iskalec neba. Miniti so morala še desetletja, da je v tem iskanju našel zemljo. S tem pa ne nastopi ne vrhunec in še manj »konec zgodovine«, njegov krog ostaja odprt do današnjih dni, ko spreminjajoča se razmerja sodobnega sveta spet zahtevajo premislek in posameznikove opredelitve.«

Iz spremne besede Staneta Kocutarja

Četrtek, 24. marec, 17.00,  Glazerjeva dvorana