medgeneracijsko sodelovanje
10. Oktober 2023

Četrtek, 19. oktober, 11.00, Glazerjeva dvorana

Predstavitev monografije z naslovom Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru, 2019–2023. Monografija je izšla ob izteku prvega mandata obstoja Centra, ki s svojim delovanjem krepi medgeneracijski dialog in povezanost akademske skupnosti Univerze v Mariboru, zlasti s študenti. 

Skupni naslov dogodka je Priložnost za medgeneracijsko sodelovanje: starosti prijazna Univerza v Mariboru, prva v Sloveniji in regiji.