RAZPIS ZA POVRAČILO STROŠKOV ZNANSTVENIH OBJAV V ODPRTEM DOSTOPU (APC)
18. Julij 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu za leto 2022.

Razpis ponuja možnost povračila stroškov APC raziskovalnim organizacijam oziroma raziskovalcem za znanstvene objave v odprtem dostopu, če so ti plačali stroške APC med 2. 9. 2021 in 1. 9. 2022 ter izpolnjujejo pogoje iz 6. tč. omenjenega razpisa.

Čas trajanja javnega razpisa: do 15. 9. 2022.

Za pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije lahko povprašate v fakultetnih knjižnicah ali v UKM na e-naslov: odprimo@um.si