VOLES AND LEMMINGS: (ARVICOLINAE) OF THE PALAEARCTIC REGION
21. Oktober 2022

Sreda, 26. oktober, 17.00

V Zasedanjih s knjigami bo tokrat predstavljena znanstvena monografija avtorjev Borisa Kryštufka in Georgyja Shenbrota. Z enim od njiju, dr. Borisom Kryštufkom, se bo o knjigi, ki je izšla pri Univerzitetni založbi UM, pogovarjal dr. Franc Janžekovič.

Voluharice in lemingi so z vrstami najštevilčnejša skupina palearktičnih glodavcev, zato so pogosto predmet temeljnih in aplikativnih raziskav. Pričujoče delo, ki združuje dosežke molekularne genetike s tradicionalno taksonomijo, je aktualen vodnik v taksonomijo živalske skupine, za katero se zanimajo epidemiologi, biostratigrafi, zooarheologi, evolucijski biologi, populacijski ekologi, varstveni biologi, muzejski kustosi in raziskovalci drugih bioloških področij. Besedilo spremlja 331 ilustracij in več kot 1000 referenc. Za vsako od 128 vrst so podane morfološke posebnosti in natančni zemljevidi razširjenosti.