Znanstvena monografija Mladina 2020
01. Junij 2021

 Različne storitve naše knjižnice so odziv na potrebe različnih kategorij naših uporabnikov. Ko snujemo nove, vedno znova razmišljamo o njihovi raznolikosti in razvoju. Med uporabniki UKM je veliko mladih, zato so tudi za nas zelo zanimivi izsledki raziskave Mladina 2020.

Znanstvena monografija, ki je plod te raziskave, je pod okriljem Urada Republike Slovenije za mladino izšla v sozaložništvu Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru in Založbe Univerze v Ljubljani. Prinaša  pomembna spoznanja o življenju mladih v Sloveniji in predstavlja nadaljevanje podobnih raziskav izpred desetih let in deloma raziskave iz leta 2000.
Raziskovalci pod vodstvom izr. prof. dr. Mirana Lavriča iz Univerze v Mariboru in red. prof. dr. Tomaža Deželana iz Univerze v Ljubljani so raziskali demografske značilnosti mladih, omrežja socialnih opor in medgeneracijsko sodelovanje, odnos mladih do izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja ter zaposlovanje in podjetništvo mladih. Zanimale so jih njihove bivanjske razmere, zdravje in dobro počutje, politična participacija in družbena angažiranost, pa tudi ustvarjalnost, kultura in mobilnost. Preučili so, kako mladi uporabljajo informacijsko-komunikacijske tehnologije in spletna okolja, kakšni so njihova potrošnja in nakupovalni vzorci ter trajnostno vedenje, vrednote, zanimanja in stališča.

Čestitamo avtorjem in priporočamo v branje.