Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Leta 1826 je vstopil v kongregacijo redemptoristov ali ligvorijancev. V mašnika je bil posvečen 14. marca 1804, nato se je skupaj z ostalimi redemptoristi preselil v Maribor, kjer so prevzeli slovensko predmestno faro. Tu je najprej delal kot kaplan (1833-1842) in konzultor (1833-1839), nato kot katehet na dekliški šoli. V letih 1842-1845 in 1847-1848 je bil rektor redovne šole. Leta 1848, ko so bili redemptoristi pregnani je Ojevic prosil za župnijo Marenberg (Radlje), kjer je bil dekan, okrožni šolski nadzornik in pomočnik škofa pri misijonih. 1. maja 1854 se je vrnil k redemptoristom, saj jim je bila od leta 1853 ponovno omogočena naselitev v Avstriji. Nekaj časa je bival na Dunaju (1858-1863), nato se je preselil v Innsbruck. Napisal je Kratko popisanje življenja svetiga Alfonza Marije od Liguori, nekdanjiga škofa svete Agate Gotov in duhovniga Očeta zbiralša nar svetejšiga Odrešenika (Gradec, 1840).

Nina Lončar

Viri: 
Kratko popisanje življenja sv. Alfonza Marije od Liguori, v Časopis za zgodovino in narodopisje, Zgodovinsko društvo v Mariboru, Maribor, 1923, str. 106.
Fran Ilešič, V oceno Slomškovega delovanja, v Popotnik, Zaveze avstrijskih jugoslovanskih učiteljskih društev, Celje, 1903, str. 269-277.
Janko Glaser, Doslej neznana Slomškova pesem, v Časopis za zgodovino in narodopisje, Zgodovinsko društvo v Mariboru, Maribor, 1939, str. 205, 206.
Zgodnja Danica, katoliški cerkveni list, 24. junija 1858, str. 97, 98.