Rodil se je 7. decembra 1930 v Derventi v Bosni in Hercegovini, kjer je obiskoval osnovno šolo. Leta 1949 je v Doboju opravil maturo in šolanje nadaljeval na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko, kjer je leta 1956 diplomiral. Po diplomi se je vrnil v Bosno, kjer je delal kot inženir in predaval na sarajevski elektrofakulteti.

Leta 1964 se je preselil v Maribor in postal predavatelj predmeta Splošne električne meritve na Višji tehniški šoli. Bil je član ožje delovne skupine, ki je snovala visokošolski študijski program elektrotehnike in predsednik investicijske komisije, v okviru katere se je ukvarjal s prostorsko izgradnjo Višje tehniške šole.

Šolanje je nadaljeval na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko, kjer je leta 1971 magistriral in ga zaključil z doktoratom leta 1976 na zagrebški Fakulteti za elektrotehniko. Od leta 1976 je bil izredni, nato od 1981 redni profesor Tehniške fakultete v Mariboru.  

Leta 1976 je bil izvoljen za izrednega profesorja za predmete: industrijske meritve, teorija regulacij in projektiranje regulacijskih sistemov. Med letoma 1977 in 1979 je bil dekan Višje tehniške šole. Leta 1981 je bil izvoljen za rednega profesorja za predmetno področje avtomatika in merilna tehnika. Med letoma 1979 in 1983 je bil rektor Univerze v Mariboru. Po letu 1983 je bil posebno aktiven na področju znanstvenoraziskovalnega dela. Od leta 1989 do leta 1993 je bil prodekan za podiplomski študij Tehniške fakultete, nato predstojnik oddelka za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Tehniške fakultete. Leta 1995 je postal dekan novoustanovljene Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Ob upokojitvi, leta 1997, ga je Univerza v Mariboru razglasila za zaslužnega profesorja.

Dali Đonlagić je bil med ustanovitelji jugoslovanskega združenja za regulacijo, merjenje in avtomatizacijo ter podpredsednik jugoslovanskega komiteja za električne meritve. Objavil je več raziskovalnih in strokovnih člankov iz merilne regulacijske tehnike in avtomatike. Je avtor več projektov s področja procesne industrije tako doma kot tudi v tujini. Za svoj izredni prispevek k razvoju tekstilne industrije v Mariboru je bil izvoljen za častnega člana društva tekstilnih tehnikov in inženirjev Maribor. Za svoje delo je prejel zlato plaketo Univerze v Mariboru, srebrni grb mesta Maribor in zlato plaketo Zveze Univerz Jugoslavije.

Nina Lončar

 

Viri: 
Otmar Klipšteter, Kretnici Maribora: železnici in univerza, Mariborčan, marec 2004, št. 101, str. 29.
Trideset let Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru, 2005, str. 142-143.
Več spodbud za študij, Delo, 30. 6. 1979, str. 2.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mehmedalija_%C4%90onlagi%C4%87
Đonlagić, Mehmedalija