Gimnazijo je končal v Celju in se vpisal na študij filozofije v Gradec (1832-1834). Šolanje je nadaljeval na področju teologije v Celovcu (1834-1838), kjer je bil 4. avgusta 1837 posvečen v mašnika. Od 1838 do 1839 je delal kot kaplan v Šmarju pri Jelšah, od 1839 do 1843 na Vidmu ob Savi in od 1843 do 1844 v Braslovčah. Leta 1844 je postal spiritual v celovški bogoslovnici, ki jo je leta 1848 zapustil in šel za župnika v Brežice. Maja 1852 je postal korar, nato aprila 1859 ravnatelj bogoslovnega semenišča v Št. Andražu. V začetku junija se je preselil v Maribor, kjer je nadzoroval dela v bodoči bogoslovnici. Delo ravnatelja v Mariboru je opravljal do 1863, ko je postal stolni dekan. V času, ko je bil ravnatelj je od 1859 do 1862 predaval patrologijo in duhovsko uradno poslovanje na bogoslovnem učiteljišču. Decembra 1865 je postal stolni prošt. Bil je Slomškov zaupnik, eden izmed ustanoviteljev mariborske čitalnice in ustanovni član Slovenske matice. Sodeloval je pri Slomškovih Drobtinicah ter Djanju svetnikov božjih in razlaganje prestavnih praznikov ali svetkov.

Nina Lončar

Viri: 
Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, Lavantinski ordinariat, Maribor, 1928, str. 372, 383, 433, 435, 439, 444, 445.
Spomenica ob 70 letnici lavantinskega bogoslovnega učilišča v Mariboru, Bogoslovno učilišče v Mariboru, Maribor, 1929, str. 2, 20.
Slomšekove drobtinice, Ravnateljstvo Mariborskega semenišča, Ljubljana, 1869, str. 123-187.
Slovenski gospodar, 1. februarja 1867, str. 3.
Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči, Ježef Blaznik, Ljubljana, 1852, str. 63.
Rokopisna zbirka UKM.