Moč branja

Furedi, Frank
Slovenščina
Moč branja

Furedi v knjigi Moč branja elegantno pokaže, da je branje komunikacijsko orodje, s pomočjo katerega poteka ključni proces človekove socializacije. Zato ima izvorni in konstitutivni pomen za širši kulturni, ekonomski in politični napredek človeštva. (ovoj)

COBISS.SI ID 290906880

Nataša Stadler


 
Strokovna referentka za knjižnično zbirko znanstvenih področij bibliotekarstva, tiskarstva in založništva.
 
V to zbirko sodijo sledeči postavitveni vrstilci UDK:
 

008 Zgodovina knjige in knjižnic
02 BibliotekarstvoKontakt:
Osebni stik:
 

Strani