Rojen je bil leta 1956 v Mariboru, kjer je obiskoval osnovno šolo in Drugo gimnazijo. Na takratni Visoki tehniški šoli je doštudiral v programu Gradbeništvo ter magistriral v programu Računalništvo in informatika na Tehniški fakulteti. Doktorski študij je zaključil na Fakulteti za gradbeništvo Tehniške univerze v Gradcu.

Na Univerzi v Mariboru, kjer je zaposlen od leta 1979, je opravljal najrazličnejše naloge. Bil je programer v centru za tehniški software in nato v laboratoriju za računalništvo ter vodja računalniškega centra na VTO Gradbeništvo, višji raziskovalec, asistent, docent in izredni profesor za področje računalništva in informatike v gradbeništvu, vodja Centra za gradbeno informatiko, prodekan za študijske zadeve, redni profesor za gradbeno in prometno informatiko. Deloval je tudi na drugih univerzah, najintenzivneje kot doktorand na Tehniški univerzi v Gradcu ter kot gostujoči profesor na Univerzi Stanford.

Osrednje področje njegovega znanstvenoraziskovalnega dela je gradbena informatika. Na tem področju je objavil tudi večino od skupno 397 bibliografskih enot, med njimi 30 izvirnih znanstvenih člankov in 98 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah.

Bil je pobudnik ustanovitve in predstojnik Centra za gradbeno informatiko, pobudnik ustanovitve in predstojnik Katedre za gradbeno in prometno informatiko, pobudnik in koordinator mednarodnega programa Gradbena informatika, v katerem sodeluje 9 evropskih univerz (University College Cork, TU Dresden, TU Delft, TU Graz, TU Lulea, Uninova Lisbona, University Algarve, UL in UM).

Rektor Univerze v Mariboru je bil v obdobju od 2011 do 2015 in predsednik Rektorske konference RS med letoma 2012 in 2014.

Nina Lončar

 

Viri: 
Vanessa Čokl, Jasmina Cehnar, Ne sanjam o rezalnikih papirja, Večer, 67, št. 12, 15. januar. 2011, str. 4.
Arhiv Rektorata Univerze v Mariboru.
Rebolj, Danijel