Študiral je v Celovcu in na graški univerzi pravo. Od 1825 je bil upravnik vetrinjske gospoščine v Mariboru, kamor se je bil preselil. Od 1850 do 1868 je bil župan Maribora, nato v njem notar. Uredil je vprašanje mestne zemljiške odveze, preselil bolnišnico iz mestnega središča na sedanjo lokacijo, združil mesto s predmestji v eno enoto. Razširjal je šolstvo (popolno gimnazijo, realko), mrežo mestnih ustanov in sodišč in dosegel, da je mesto dobilo kadetnico in poleg nje nove vojašnice v mestu. Na moč si je prizadeval za preselitev sedeža lavantinske škofije v Maribor in mu zagotovil ugledno rezidenco ob stolnici.  Napeljal je ustanovitev mestne hranilnice in kot predsednik mariborske podružnice štajerskega kmetijskega društva skrbel za razvoj okoliškega vinogradništva.

dr. Bruno Hartman

Viri: 
Constant Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und seinen Kronländern gelebt haben XXV Teil, Wien, 1873, str. 245-247.
Slovenski biografski leksikon, tretja knjiga, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana, 1925-1932, str. 73.
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, IX Band, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1988, str. 58.