Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Mariboru, kjer je leta 1932 maturiral. V Ljubljani je študiral arhitekturo in diplomiral leta 1937. V obdobju 1938-1939 se je v Berlinu hkrati izpopolnjeval v mojstrski šoli Behrensa in na tečaju za urbanizem na visoki tehniški šoli. Po vrnitvi v Ljubljano je bil do leta 1943 asistent za urbanizem na oddelku za arhitekturo. Nato se je vključil v Narodnoosvobodilno vojsko in po letu 1945 v Beogradu vodil urbanistični odsek zveznega ministrstva za gradnje. Od leta 1946 je vodil Jugoprojekt – zvezni projektni zavod, nato od leta 1949 do njegove ukinitve zvezni urbanistični zavod. Po ukinitvi je bil vodilni projektant na Urbanističnem zavodu Srbije, od 1953 pri Projektivnem ateljeju v Ljubljani. Leta 1959 je dobil štipendijo Kidričevega sklada s pomočjo katere je študiral v Angliji in Franciji. Kot redni profesor je predaval na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Sodeloval je pri ustanovitvi Društva arhitektov Srbije in bil član strokovnega sveta za urbanizem Ljudske republike Slovenije. Bil je prorektor Univerze v Ljubljani.

Nina Lončar

Viri: 
Slovenski biografski leksikon, 3. zvezek, SAZU, Ljubljana 1960-1971, str. 262, 263.
http://66.249.93.104/search?q=cache:VYpcbavEJzUJ:www.geodetski-vestnik.com/47/3/gv47-3_308-321.pdf+SEDLAR+SA%C5%A0A&hl=sl
Večer, 6. februar 1975, str. 16.
Objave Univerze v Ljubljani, št. 14, Ljubljana, 1959, str. 191 – 195.