Po končani maturi je šolanje nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in leta 1975 tudi diplomiral.
V letu 1976 je bil na Univerzi v Mariboru, na Visoki tehnični šoli (VTŠ) izvoljen za honorarnega asistenta. Na Tehniški univerzi v Gradcu je v okviru Rektorske štipendije Alpe-Adria opravil podiplomski študij in pripravil doktorsko disertacijo, ki jo je leta 1993 na UM tudi zagovarjal. Leta 1998 je bil habilitiran v naziv izredni profesor, leta 2003 pa imenovan v rednega profesorja. Istega leta je bil tudi izvoljen za dekana Fakultete za elektrotehniko in informatiko (FERI). V času njegovega mandata je bil zgrajen novi del fakultete, t. i. objekt G2, ter uspešno vpeljana bolonjska študijska shema in študiji.  Kot prva fakulteta v Sloveniji so opravili mednarodno preverbo in akreditacijo. Leta 2002 je prejel srebrno plaketo kot priznanje Univerze v Mariboru.
Od leta 2015 do leta 2017 je bil rektor Univerze v Mariboru.

Nina Lončar

Viri: 
Sodelovanje za zgled, Večer, 71, št. 126, 2. junij 2015, str. 18.
Arhiv Rektorata Univerze v Mariboru
http://www.siol.net/novice/slovenija/2015/03/rektor_igor_ticar.aspx
Tičar, Igor