Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, nato je šolanje nadaljeval na Akademiji za upodabljajočo umetnost v Münchnu. Na njegovo slikarsko ustvarjanje sta vplivala oče Matija Tomc (podobar) in mentor slikar J. Wolf. V Šentvidu nad Ljubljano je bil cerkveni pevovodja in organist. Od leta 1892 je bil stolni koralist v Mariboru. Svoje prispevke je objavljal v Cerkvenem glasbeniku, kjer je med drugim objavil lastno zloženo latinsko mašo v čast sv. Vidu za štiriglasni mešani zbor. Bil je član Cecilijanskega društva. Za številne župnijske cerkve je izdelal slike in načrte.

Nina Lončar
 

Viri: 
Cerkveni glasbenik, glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov, Cecilijansko društvo v Ljubljani, 1942, str. 82.
Slovenec, 21. oktobra 1891, str. 2, 3.
Slovenec, 22. oktobra 1891, str. 3.
Letopis Matice slovenske za leto 1880, Matica slovenska, Ljubljana, 1880, str. 55, 56.
Cerkveni glasbenik, november 1894, str. 88.
Zgodnja Danica, Katoliški cerkven list, Blasnikovi nasledniki, Ljubljana, 1889, str. 229.
Zgodnja Danica, Katoliški cerkven list, Blaznikovi nasledniki, Ljubljana, 1879, str. 352.
Zgodnja Danica, Katoliški cerkven list, Blaznikovi dediči, Ljubljana, 1874, str. 16.
Zgodnja Danica, Katoliški cerkven list, Blaznikovi dediči, Ljubljana, 1872, str. 88, 246.
Zbornik za umetnostno zgodovino, , Umetnostno zgodovinsko društvo, Ljubljana, 1928, str. 128.
Slovenec, 21. oktobra 1891, str. 2, 3.
Slovenec, 22. oktobra 1891, str. 3.
Slovenec, 8. junija 1885, str. 3.
Slovenski biografski leksikon, četrta knjiga, SAZU, Ljubljana, 1980-1991, str. 113.
Tomec (Tomc), Miroslav