V obdobju 1834-1840 je obiskoval mariborsko gimnazijo. Študij je nadaljeval v Gradcu na področju fizike in logike ter na graški bogoslovnici, kamor je vstopil leta 1844. 21. avgusta 1846 je bil posvečen v mašnika. Kot kaplan je delal pri Sv. Rupertu ob Rabi. Škof Otmar Rauscher ga je poslal na Dunaj, kjer je 26. maja 1852 promoviral doktorat s področja bogoslovja. Sprva je bil namestni, nato redni profesor dogmatike na teološki fakulteti v Gradcu. Na podlagi odločbe glede slovenskih predavanj, sprejete 27. avgusta 1849, je predaval v slovenskem jeziku. Predaval je Vaje v slovenskih nabožnih nagovorih do zimskega semestra 1855/56, ko je odšel za profesorja dogmatike na Dunaj. Leta 1871 je postal kanonik pri sv. Štefanu na Dunaju. Svoje prispevke je objavljal v Österreichische Vierteljahrsschrifft für katholische Theologie.

Nina Lončar

Viri: 
Straža, 27. februarja 1924, str. 3, 4.
Ivan Prijatelj, Kulturna in politična zgodovina Slovencev, II, Akademska založba, Ljubljana, 1938, str. 89.
Ivan Prijatelj, Kulturna in politična zgodovina Slovencev, I, Akademska založba, Ljubljana, 1938, str. 79.
Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani do leta 1929, Rektorat univerze kralja Aleksandra prvega v Ljubljani, Ljubljana, 1929, str. 71.