Po končani gimnaziji in bogoslovju v Mariboru je bil kratek čas kaplan pri Sv. Petru v Gornji Radgoni (od avgusta do novembra 1891), nato dve leti pri Šentilju v Slovenskih goricah. V Mariboru je delal deset let kot korni vikar, koralist pri stolnici in računski revident v škofijski pisarni. 22. novembra 1903 je nastopil delo kot župnik pri Sv. Petru blizu Maribora (Malečniku), kjer je ostal petindvajset let. Vzpodbujal je cerkveno petje in izdal obredne pevske knjige: Responzoriji pri sv. Maši in drugih navadnih cerkvenih opravilih (1899), Obrednik za organiste (1901), Sv. opravilo za mrtve (1902), Obred in molitve pri procesijah sv. Rešnjega Telesa (1913). S področja zgodovine je objavljal prispevke v Voditelju v bogoslovnih vedah in napisal knjigo Devica Marija na Gori pri Malečniku (1917). Bil je soustanovitelj bralnega društva v Šentilju in v Miklavžu ter Posojilnice in hranilnice v Miklavžu. Bil je član odbora Katoliškega tiskovnega društva v Mariboru, nekaj časa je bil ravnatelj tiskarne sv. Cirila ter upravitelj Slovenskega gospodarja, Südsteierische Post in Voditelja v bogoslovnih vedah. Bil je član odbora Družbe duhovnikov, član odbora občine Miklavž in njen častni občan. Poleg tega je bil član okrajnega mariborskega zastopstva, podpredsednik mariborske podružnice Kmetijske družbe za Slovenijo ter član občinskega in krajevnega šolskega odbora.

Nina Lončar

Viri: 
Voditelj v bogoslovnih vedah, Profesorji bogoslovnega učilišča v Mariboru, Maribor, 1902, str. 253, 379.
Koledar družbe Sv. Mohorja, Družba Sv. Mohorja v Celju, Celje, 1930, str. 106.
Slovenec, 26. oktobra 1928, str. 5.
Slovenec, 24. oktobra 1928, str. 8.
Slovenec, 23. oktobra 1928, str. 5.
Slovenski gospodar, 25. oktobra 1928, str. 4, 11.
Rokopisna zbirka UKM.