Translation and /und Migration, prevajanje in migracije
Slovenščina
A. Gruntar Jermol, M. Schlamberger Brezar, V. Kučiš (ur.)

Pričujoča monografija je zbirka člankov, ki se vsi na tak ali drugačen način posvečajo danes zelo aktualni temi migracij. Zbirka obsega enajst angleških in tri nemške prispevke, ki tematiko obravnavajo z različnih vidikov – denimo z vidika migracij in manjšin na primeru slovenskih izseljencev v ZDA in Kanadi, v katerem avtorica ugotavlja, v kolikšni meri so se različne generacije izseljencev uspele vključiti v ameriško in kanadsko družbo, ali pa z vidika jezikovne politike madžarske narodne skupnosti v narodnostno mešanem Prekmurju.

 
Vir: Emka.si
 
COBISS.SI-ID 299629056
Založba: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Letnica: 
2019